INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE COLECTATE PRIN ACEST FORMULAR

IDENTITATEA OPERATORULUI DE DATE

DATELE COMPLETATE IN ACEST FORMULAR SUNT PRELUCRATE DE COMPANIA S.C. ALBALACT S.A., CU SEDIUL IN DN 1, KM 392+600, COMUNA GALDA DE JOS, SAT OIEJDEA, COD 517293, JUDETUL ALBA, ROMANIA, TELEFON: 0372.609.306, E-MAIL: OFFICE@ALBALACT.RO, DENUMITA IN CONTINUARE OPERATOR.

SCOPURILE PRELUCRARII

DATELE PERSONALE COLECTATE IN CADRUL CAMPANIEI SUNT PRELUCRATE DE OPERATOR IN URMATOARELE SCOPURI:

- IN SCOPUL ORGANIZARII CAMPANIEI PROMOTIONALE SI GESTIONARII INSCRIERILOR IN CAMPANIE

- IN SCOPUL DESEMNARII SI VALIDARII CASTIGATORILOR

- IN SCOPUL INDEPLINIRII OBLIGATIILOR FISCALE ALE OPERATORULUI IN LEGATURA CU PREMIILE ACORDATE

TEMEIUL JURIDIC

PENTRU INDEPLINIREA SCOPULUI ORGANIZARII CAMPANIEI, DATELE SE PRELUCREAZA IN BAZA TEMEIULUI ART. 6 ALIN. 1 A) GDPR – CONSIMTAMANTUL LIBER ACORDAT DE CATRE PERSOANA VIZATA PENTRU PRELUCRAREA DATELOR.

PENTRU INDEPLINIREA SCOPULUI DE DESEMNARE SI VALIDARE A CASTIGATORULUI PRECUM SI PENTRU INMANAREA PREMIULUI DATELE SE PRELUCREAZA IN BAZA TEMEIULUI ART. 6 ALIN. 1 A) GDPR – CONSIMTAMANTUL LIBER ACORDAT DE CATRE PERSOANA VIZATA PENTRU PRELUCRAREA DATELOR.

PLATA IMPOZITELOR ȘI A CONTRIBUȚIILOR RELEVANTE ȘI RAPORTAREA CĂTRE AUTORITĂȚILE PUBLICE COMPETENTE, PUBLICAREA NUMELUI CÂȘTIGĂTORILOR ȘI A PREMIILOR ACORDATE , PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL SE VA REALIZA IN BAZA TEMEIULUI LEGAL ART. 6 ALIN. 1 C) GDPR – INDEPLINIREA OBLIGATIILOR FISCALE CE II REVIN OPERATORULUI IN LEGATURA CU PREMIILE ACORDATE.

DATELE PRELUCRATE

1. IN CAZUL PARTICIPANTILOR, COLECTAM SI PRELUCRAM NUMARUL DE TELEFON.

2. IN CAZUL PARTICIPANTILOR DESEMNATI CASTIGATORI VOM COLECTA SI PRELUCRA NUMELE, PRENUMELE, NUMARUL DE TELEFON, ADRESA DE E-MAIL, DATA NASTERII SI ADRESA DE LIVRARE (IN CAZUL IN CARE SA DORESTE PREMIUL) SAU CONTUL IBAN (IN CAZUL IN CARE SE DORESTE CONTRAVALOAREA PREMIULUI), ACESTE DATE SUNT NECESARE PENTRU A VALIDA CASTIGURILE SI A PUTEA TRIMITE PREMIILE.

3. IN CAZUL CASTIGATORILOR PREMIILOR IMPOZABILE, VOM COLECTA IN PLUS CNP-UL, IN VEDEREA INDEPLINIRII INDATORIRILOR LEGALE.

PERIOADA PRELUCRARII

DATELE PARTICIPANTILOR NECASTIGATORI SE PRELUCREAZA PENTRU O PERIOADA DE 90 DE ZILE DE LA DATA FINALIZARII CAMPANIEI.

DATELE PARTICIPANTILOR CASTIGATORI IN CADRUL CAMPANIEI SE STOCHEAZA PE O PERIOADA DE 10 ANI CONFORM REGLEMENTARILOR FISCALE IN VIGOARE.

MODUL DE PRELUCRARE

PENTRU ATINGEREA SCOPULUI CAMPANIEI PROMOTIONALE, DATELE VOR FI COLECTATE SI STOCATE IN BAZA DE DATE, EXTRASE SAPTAMNAL PENTRU VALIDAREA CASTIGATORULUI PREMIILOR ACORDATE PRIN MOMENTE CASTIGATOARE SI EXTRASE LA FINALUL CAMPANIEI PENTRU PARTICIPAREA LA TRAGEREA LA SORTI PENTRU MARELE PREMIU SI VALIDAREA ACESTUIA CONFORM REGULAMENTULUI DE CAMPANIE DISPONIBIL PE WEBSITE-UL CAMPANIEI. DATELE NU SUNT SUPUSE UNOR PRELUCRARI DE TIP «PROFILING» CARE AR PUTEA PRODUCE EFECTE JURIDICE SAU CARE AR PUTEA AVEA UN IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA PERSOANEI VIZATE. DATELE NU VOR FI UTILIZATE IN NICIUN ALT SCOP FATA DE CELE DECLARATE IN ACEASTA INFORMARE.

CONFIDENTIALITATE

DATELE VOR FI COLECTATE, PRELUCRATE SI STOCATE DE IMPUTERNICITUL S.C. LINE AGENCY S.R.L., SOCIETATE COMERCIALA CU SEDIUL IN ROMANIA, BUCURESTI, ȘOSEAUA VITAN BÂRZEȘTI NR 9A, ETAJ 1, CAMERA 4, SECTOR 4, INREGISTRATA LA REGISTRUL COMERTULUI CU NUMARUL J40/6434/2017, C.U.I. RO37513803.

DATELE NU VOR FI DEZVALUITE OPERATORULUI, NU VOR FI TRANSFERATE IN STRAINATATE SI NU VOR FI DEZVALUITE CATRE ALTI TERTI, CU EXCEPTIA NUMELUI SI PRENUMELUI CASTIGATORILOR CE SE VOR PUBLICA PE SITE-UL ORGANIZATORULUI CONFORM ART. 50, PCT.2, LEGEA 650/2002 SI A SI TUATIILOR IN CARE OPERATORUL SI/SAU IMPUTERNICITII SUNT OBLIGATI DE LEGE SA DEZVALUIE DATELE CATRE AUTORITATI, IN ACELASI TIMP DATELE CASTIGATORILOR VOR FI DEZVALUITE CATRE SOCIETATEA DE CURIERAT IN VEDEREA LIVRARII PREMIILOR SI CATRE INSTITUTIA FINANCIAR BANCARA IN VEDEREA TRANSMITERII PREMIULUI, ECHIVALENT IN BANI

DREPTURILE TALE

IN PERIOADA IN CARE DETINEM SI PRELUCRAM DATELE TALE, AI DREPTUL DE A NE SOLICITA IN ORICE MOMENT ACCESUL LA DATE, RECTIFICAREA SAU STERGEREA ACESTORA, SAU RESTRICTIONAREA PRELUCRARII, NU VOM SOLICITA NICI O TAXA PENTRU A VA EXERCITA ACEST DREPT CU EXCEPTIA CAZULUI IN CARE SOLICITAREA DUMNEAVOASTRA DE ACCES LA INFORMATII ESTE NEFONDATA, REPETITIVA SAU EXCESIVA, CAZ IN CARE SE VA PERCEPE O SUMA REZONABILA TINAND CONT DE COSTURILE ADMINISTRATIVE PENTRU A FURNIZA ACESTE INFORMATII (ART.12.5.A - GDPR). AI DE ASEMENEA DREPTUL DE A TE OPUNE PRELUCRARII SI DREPTUL DE A SOLICITA PORTAREA DATELOR CATRE ALT OPERATOR. POTI ORICAND SA RETRAGI CONSIMTAMANTUL DE PRELUCRARE. TREBUIE SA MAI STII CA PENTRU ORICE SUSPICIUNE DE NEREGULI PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR DVS, PUTETI DEPUNE O PLANGERE LA AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (WWW.DATAPROTECTION.RO)

MODALITATI DE EXERCITARE A DREPTURILOR

PENTRU ORICE SOLICITARE LEGATA DE DATELE TALE PERSONALE, IN PROCESUL DE EXERCITARE A DREPTURILOR MENTIONATE IN CAPITOLUL ANTERIOR, POTI CONTACTA OPERATORUL PRIN ORICARE MIJLOACE DINTRE CELE URMATOARE:

E-MAIL: OFFICE@ALBALACT.RO